Velkommen til Trysil Kommuneskoger

Trysil Kommuneskoger KF er organisert som et eget kommunalt foretak som eies av Trysil Kommune. Foretakets mål er å eie og drive Trysil Kommunes skog- og utmarksområder, annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med det, samt å ha eierinteresser i selskaper som driver annen virksomhet.

Default Image
04 jan, 2017

Ledig stilling som Skogsjef

by Super User
Skogsjefen er foretakets daglige leder og rapporterer til et eget styre. Vedkommende vil ha det administrative og faglige ansvar for planlegging og ledelse av skogens drift og annen utmarks- og eiendomsforvaltning.
Default Image
13 aug, 2016

Prisliste elgjakt Trysil Kommunekoger 2016

by Administrator
Prisen blir beregnet ut fra hvor mange fellingstillatelser som blir tildelt per arealenhet. Dette gjenspeiler at det er ulik produktivitet og elgtetthet i de ulike områdene. Under finner du vedlegg med alle priser.
23 aug, 2010

Trysil Kommuneskoger har tilrettelagt for bedre tilgang til jaspisbruddet i Flendalen

by Administrator
Vi har inngått avtale med fylkeskommunen om et skjøtselsprosjekt innfor det automatisk fredete jaspisbruddet fra eldre steinalder. Trysil Kommuneskoger har i samarbeid med fylkeskommunen og NIKU satt opp informasjonstavler og ryddet stien fram til bruddet.…

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.