Velkommen til Trysil Kommuneskoger

Prisliste elgjakt Trysil Kommunekoger 2016

Prisen blir beregnet ut fra hvor mange fellingstillatelser som blir tildelt per arealenhet. Dette gjenspeiler at det er ulik produktivitet og elgtetthet i de ulike områdene. Under finner du vedlegg med alle priser.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Elgjakt_2016.pdf)Priser Elgjakt 2016[ ]

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.