Bittermarka var det første hytteområdet som ble utbygd på Trysil Kommuneskoger sitt areal og ble dermed starten på kommuneskogens satsning på turisme og bruk av utmarka som næring. Utbyggingen pågikk i perioden 1962-70. I denne perioden ble det bygd over 200 hytter og etablert 22 km med veg. Tomtene ble solgt som festetomter og hyttene ble prefabrikkert på en egen avdeling på sagbruket.

Utbyggingen er delt opp i flere hyttegrender:

  • Støtriset
  • Fjellia I, II og III
  • Bitteråsen
  • Dølpa
  • Seterhammeren
  • Sandhaugen
  • Dammen
  • Mjølbekkfallet
  • Brennåsen
  • Østre Kanken

Mange av dagens hytteeiere har valgt å løse inn sine festetomter og er dermed selveiertomter.

Trysil Kommuneskoger sitt engasjement i Bittermarka i dag er drift og vedlikehold av veger, både sommer og vinter, samt bomsystemet.