Trysil kommune er stor grunneier med eiendom spredt over store deler av kommunen. Samarbeid med andre grunneiere er viktig for å bidra til økt avkastning, og aktivt medlemskap i forskjellige grunneierorganisasjoner som utmarkslag, utmarksområder og viltstellområder prioriteres. Utvikling på egen hånd gjøres også hvis det tilsies å være fornuftig.

Trysilfjellet

Trysil kommune er grunneier i Trysilfjell Utmarkslag og har stor interesse i all utvikling innen hyttebygging, skiproduktet, sykkelproduktet og viktig infrastruktur.

Bittermarka 

Tilnærmet hele Bittermarka eies av Trysil kommune. Området er ferdig utbygd og har i dag i overkant av 200 hytter.

Flermoen 

Trysil kommune er grunneier i Flermoen Utmarkslag. Utmarkslaget administrerer 90.000 dekar. Hytteområdet heter Bjønnbekkmora hytteområdet og består av ca 100 hytter. 

Solberglia og Ryskdalen

Trysil kommune er grunneier i Østby Utmarkslag. Utmarkslaget administrerer 90.000 dekar. Hytteområdene heter Solberglia og Ryskdalen og består totalt av 466 tomter. 

Trysil Kommuneskoger er medlem i Glommen Skog SA, Trysilfjell Utmarkslag SAØstby Utmarkslag SA, Flermoen Utmarkslag SASøre Trysil Utmarkslag SA

I tillegg kommer samarbeid med alle relevante viltstellområder.