Gode skogsbilveger er en forutsetning for et rasjonelt skogbruk og gir i tillegg lett adgang til aktiviteter i skog og utmark for alle som ønsker det. Trysil Kommuneskoger er eier eller medeier i totalt 340 km med godt velholdte skogsbilveger. De fleste av vegene er ikke sperret med fysisk bom og åpne for fri ferdsel i sommerhalvåret. Veger kan stenges i vårløsningen, men åpnes etter hvert som det er forsvarlig. 

Veger med bomavgift

Støp-runden:
Trysil Kommuneskoger drifter vegen. Ingen fysisk bom. Betalingsveg med betaling av vegavgift på sms.

Jordet:
Bø-Blikkuengvegen. Ingen fysisk bom. Betalingsveg med Vipps-betaling av vegavgift. 
Salg av årskort hos Trysil Kommuneskoger. 

Smeiefloen-Grasmoen:
Trysil Kommuneskoger er medeier i vegen. Vegen driftes av annen part. Ingen fysisk bom. Betalingsvei med Vipps-betaling av vegavgift.

Bittermarkvegen:
Trysil Kommuneskoger er eier av vegen. Vegen er stengt med betalingsbom i begge ender. Elektronisk bom hvor du betaler med kredittkort. Kr 70 per tur. Årskort kan kjøpes hos Trysil Kommuneskoger og koster kr 900. Åpent for gjennomkjøring i sommerhalvåret.

Vinterbrøyta veg
Oppkjøring Flendalen: Vinterparkering litt forbi Rømonysetra.
Oppkjøring Rømoen: Vinterparkering Fjellia.

Bildene 1 og 2 viser Storflendammen i Flendalen. Kulverten ble tatt i flom, og det ble bygd ny i 2016.