Velkommen til Trysil Kommuneskoger

Trysil Kommuneskoger har tilrettelagt for bedre tilgang til jaspisbruddet i Flendalen

Vi har inngått avtale med fylkeskommunen om et skjøtselsprosjekt innfor det automatisk fredete jaspisbruddet fra eldre steinalder. Trysil Kommuneskoger har i samarbeid med fylkeskommunen og NIKU satt opp informasjonstavler og ryddet stien fram til bruddet.

Den 23.9 var det offisiell åpning ved ordfører Ole Martin Norderhaug. Et 30- talls personer hadde møtt fram for å overvære åpningen. Arkeologene Ove Holseng og Hilde R. Amundsen presenterte arbeidene som har vært gjort i forbindelse med kartleggingen av bruddet og bruken av jaspis for 8000 - 9000 år siden.

Det er skiltet fra Bittermarkvegen, ca. 1 km innenfor bommen ved Bryn. Fra parkeringsplassen er det ca.2 km å gå fram til jaspisbruddet. Trysil Kommuneskoger ønsker alle velkommen! OBS OBS ! det er ikke tillatt å ta med seg jaspis fra bruddet.

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.