Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.