Om Trysil Kommuneskoger KF

Trysil Kommuneskoger KF er organisert som et eget kommunalt foretak som eies av Trysil Kommune. Foretakets mål er å eie og drive Trysil Kommunes skog- og utmarksområder, annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med det, samt å ha eierinteresser i selskaper som driver annen virksomhet.

Nøkkeltall

  • Areal:             640 km²
  • Treslag           50 % gran og 50 % furu.
  • Årlig tilvekst    65 000 m³
  • Omsetning      21.3 mill. (2004)
  • Antall ansatte  16

Kart

Under finner du et kart hvor Trysil Kommuneskoger er vist med grønn farge.

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.