Skogbruk

Skogbruk

Skogsdrift

Hovedfokus skal være på rasjonell drift og bedriftsøkonomisk lønnsomhet.
De første skogene ble innkjøpt i 1891. Vi har således lange tradisjoner innenfor skogbruk og annen utmarksforvaltning. Eierens evne og vilje til langsiktig ressursforvaltning har vært, og er fortsatt førende for driften av eiendommen.
Miljøstyring er bygd opp rundt miljøstyringssystemet ISO14001. Les mer om miljøstyring etter ISO14001 på Veritas' side her.
De miljøverdiene som skal gjenspeile vår virksomhet er beskrevet i miljøstyringssystemet vårt.

Vår miljøholdning:

Bevaring av biologisk mangfold er en grunnleggende verdi som setter rammer for virksomheten vår. Vår skogbehandling skal finne et bærekraftig balansepunkt mellom økologiske, sosiale og økonomiske verdier.

Vi skal:

 • Følge Levende Skog standarden
 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten.
 • Stadig forbedre miljøkvaliteten på vår virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom å bygge opp kunnskap i alle ledd i organisasjonen.
 • Hindre forurensning
 • Praktisere åpenhet for å opprettholde tillitt fra våre kunder, oppdragsgivere og allmennhet

Miljømål

For å operasjonalisere miljøholdningen er det satt opp konkrete miljømål som skal oppfylles. Miljømålene blir satt, evaluert og vurdert som en del av miljøstyringen til SB SKOG.  

Tema som er eller har vært tatt opp som miljømål :
 • Miljøregistreringer på alle forvaltningsarealer
 • Utarbeidelse av landskapsplaner på alle større skogeiendommer
 • Øke forståelse for miljøhensyn blant oppdragsgivere/skogeiere
 • Fokus på naturlig foryngelse
 • Tiltak for å begrense avvik som har hatt en gjentakende tendens
 • Innføring av entreprenør-web for å kvalitetssikre oppdragsbeskrivelse og kommunikasjon mot entreprenør
 • Innføring og forankring av endringer i LS standarden

Gjeldende miljømål (2007) berører temaene
 • Skogbruksplaner og landskapsplaner
 • Innføre og forankre endringer i LS standarden med særlig hensyn på standarder som vedrører skogsdrift og da spesielt livsløpstrær
Ved "Ledelsens gjennomgang" av miljøstyringssystemet vurderes løpende behov for å sette fokus på kritiske sider ved vår aktivitet

Skogsbilveier

TKS vegnett utgjør 340 km, eller avstanden Trysil - Sandefjord. Vegene er en forutsetning for et rasjonelt skogbruk, og gir i tillegg lett adgang til aktiviteter i skog og utmark for alle som ønsker det. De fleste av vegene er åpne om sommeren.

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfe- og handleprosess.

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt