Eiendom

Eiendom

Hovedmål eiendom:

Vi skal aktivt bidra til at de grunneierlag vi er medlemmer i får sikret sin utvikling og drift. Parallelt skal TKS utrede lignende aktiviteter i egen regi.

TKS er medlem av følgende grunneierorganisasjoner:

Utmarkslag:

  • Trysilfjellet BA
  • Søre Trysil Utmarkslag
  • Flermoen Utmarkslag
  • Østby Utmarkslag
  • Glommen Skogeierforening

Viltstellområder:

  • Flendalen
  • Støpa
  • Østby
  • Tangfallet
  • Lutnes-Flermoen
  • Nordre Trysil
  • Trysilfjellet
  • Øvre Varåa
  • Søre Osen
  • Varådalen

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.