Natur & Friluftsliv

Natur & Friluftsliv

Elgjakt f.o.m 2007

Krav til jaktlaget:
  • Jaktlaget skal bestå av minst 6 jegere hvorav minst 5 skal bo i Trysil.
  • Jaktleder skal ha godkjent jaktlederkurs.
  • Jaktlaget skal ha egen godkjent ettersøksekvipasje i laget.
  • Ordningen med 2-pris videreføres.
  • Utleie av tilleggsareal til private – som tidligere.

Hovedmål for natur og friluft

Lokalbefolkningen skal gis god tilgang til jakt og fiske samtidig som den økonomiske utnyttelsen av utmarka skal utvikles og bedres.

Utmarksforvaltning

Skog og fjell innbyr til rekreasjon og aktivt friluftsliv. Våre skoger gir gode muligheter til jakt og fiske. Dette er aktiviteter som har sterke tradisjoner i Trysil. Vi har inngått avtale med Trysil Fellesforening for Jakt og Fiske om den operative drift av småviltjakt og fiske. Elgjakt er hovedsaklig forbeholdt innenbygdsboende.

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.