com_contact_contacts

Jakt

Småviltjakt

Vi har inngått avtale med Trysil Fellesforening for Jakt og Fiske om den operative drift av småviltjakta. Spørsmål om jaktkort ordnes av Fellesforeningen.
De som ønsker å leie en våre koier på åremål vil få tilgang til jaktkort i en pakkeløsning sammen med koieleia. Ta kontakt med  Ivar Haraldseid for mer informasjon.

Elgjakt

Elgjakt er hovedsaklig forbeholdt innenbygdsboende.Vi leier ut 29 jaktfelt på kontrakter av 4 års varighet. Siste år i inneværende periode er 2014.

Vår målsettning

Vi skal være en lønnsom og attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og natur og friluftsliv.