Fisket på Trysil Kommuneskogers eiendommer administreres av Trysil Fellesforening for jakt og fiske. Eiendommene inngår i et felles fiskekortområde som dekker det meste av kommunens fiskevann.

I Trysil er det en rekke elver og sjøer med et bra fiske etter ørret og harr, samt skogsvann med abbor og gjedde. Det drives en aktiv fiskekultivering og tilrettelegging for fritidsfiske.

Årlig selges det nesten 5000 fiskekort i Trysil. Fiskekort selges hos lokale kortselgere (sportsbutikker, bensinstasjoner og nærbutikker) og på web gjennom nettsiden Inatur.no

For mer informasjon om fiskemulighetene i Trysil, besøk siden til Trysil Fellesforening