Trysil Kommuneskoger KF er organisert som et eget kommunalt foretak som eies av Trysil Kommune.

Trysil Kommuneskoger KF skal skape verdier for eier og lokalsamfunn ved å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skogbruk, eiendomsforvaltning og friluftsliv.

Skogen har alltid vært viktig for kommunen og kommunens innbyggere, og det er lange tradisjoner innenfor skogbruk og utmarksforvaltning i Trysil. Trysil kommune foretok sitt første skogkjøp i 1891. 

Eierens evne og vilje til langsiktig ressursforvaltning har vært, og er fortsatt, førende for driften av eiendommen.