Trysil kommuneskoger søker etter ny fast maskinfører til kjøring av hogstmaskin. søknadsfrist 18.09.2023

Søknad sendes til halvor@trysilkommuneskoger.no eller Slettmovegen 25, 2420 Trysil.

Trysil Kommuneskoger KF er et kommunalt foretak eid av Trysil kommune. Foretaket ledes av et eget styre. Foretakets formål er å drive kommunens skog- og utmarkseiendommer. Eiendommen er en av Norge største, med et totalareal på 648.000 dekar hvorav 387.000 dekar er produktiv skog. Årlig avvirkning er ca 45.000 m3.

Arkiv