Elgjakta 2023 er over og tallene er klare. Av tildelt kvote på 125 dyr er det felt 89 dyr på TKS sine jaktfelt. I tillegg er det skutt fire dyr som er blitt vraket/ikke tellende på kvota, ett tilleggsdyr og en hjort. Det gir en fellingsprosent på 71% av kvota (75% totalt med alle dyr). Tidlig og mye snø har nok gjort sitt til at det er en såpass lav fellingsprosent, i tillegg kan det være at det har i år vært en rullering på lagene slik at det tar litt tid å komme skikkelig i gang. Predasjon fra bjørn kan også ha gjort sitt til at det er mindre observasjoner av kalver og økende observasjon av enslige kyr. Det er dog gledelig med en økning i observasjoner av ku med to kalver.  

Det har i år vært stort fokus på innsamling av DNA fra bjørn, særlig øst for Trysilelva. Det er blitt gjort mange og hyppige observasjoner av bjørn samt ekskrementer i løpet av høsten. Vi venter spent på resultatet av DNA innsamlingen som vil komme i løpet av våren etter at Rovdata har analysert og utarbeidet en bestandsrapport.    

Arkiv