Etter lang tid er endelig den nye lassbæreren til kommuneskogen på plass, og satt i arbeid. Maskina har vært forsinket grunnet covid, krigen i Ukraina og streik i Finland, men nå er den endelig her. Skogsjefen fikk en omvisning i maskina av Henrik som er en av to lærlinger som kjører skogsmaskin for kommuneskogen.