Som den siste brua på Bittermarkvegen, ble arbeidet med renovering av Rypeåa bru satt igang 20. juni. Arbeidet pågår for fullt. Nå gjenstår kun arbeid med forskaling og støping av vanger for å kunne fylle opp med grus til full vegbredde inn på brua. Dette vil pågå i uke 28. Da armering er fjernet, kan vi bygge opp vegkroppen videre på begge sider av brua til passe høyde og bredde.

Som det vises på bildet, er det laget midlertidig veg, og det gjør det mulig å kjøre over brua med personbil fra kl 16 fredag 8 juli.

Pga gjenstående arbeider vil vegen kunne være stengt i kortere perioder i uke 28. Går det som vi håper, er vegen åpen for alminnelig ferdsel fra torsdag 14. juli.