Blekkuenget bru har i løpet av senvinteren fått sin nødvendige oppgradering.