Som den siste brua på Bittermarkvegen, startet arbeidet med renovering av Rypeåa bru opp mandag 20. juni. Etter planen er arbeidet estimert til å ta to uker. Det blir noe mer omfattende betongarbeider enn først beregnet. Dette sammen med at det nå er leveringstid på betong, gjør at vi må holde Bittermarkvegen stengt ved Rypeåa bru ei uke til. 

Med ny framdriftsplan håper vi å kunne åpne Bittermarkvegen for gjennomkjøring fra mandag 11. juli.