Trysil har fantastiske og store skoger – en viktig ressurs!

Regnet i produktivt areal er Trysil Norges største skogkommune. Trysil kommune er stor skogeier, med Trysil Kommuneskoger KF som forvalter av skogeiendommen. Trysil Kommuneskoger KF jobber for å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skogbruk, eiendomsforvaltning og friluftsliv. 

Nyheter

Inspeksjon av bruer

13.08.2019

Trysil Kommuneskoger er eier av eller medeier i 18 bruer. Disse ligger for det meste inne på vårt skogsbilvegnett, men også langs andre veger som for eksempel Bittermarkvegen. Vi utfører rutinemessig tilsyn, og til denne jobben samarbeider vi med firmaet SafeControl AS.